Tatiliniz sahte acenteler yüzünden zehir olmasın

2023’e rekorlarla baş­ladıklarını belirten Bağlıkaya, “Bu yıl ‘gurbetçi’ diye tabir etti­ğimiz yurt dışında yaşayan va­tandaşlarımız hariç yabancı zi­yaretçi sayısının 50 milyonu aş­masını bekliyoruz. Döviz girdisi olarak 44 milyar dolar civarı bir beklentimiz var. Bunlar sadece yabancı ziyaretçi kaynaklı geti­riler. Gurbetçi vatandaşlarımız kaynaklı getirileri ayrı tutuyo­rum” dedi.

“Sosyal medyadan yapılan satışlar yasal değil”

Türkiye’nin bir kitle turiz­mi ülkesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, “Dünya üzerinde se­yahat edenlerin yüzde 80’i ha­la tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla seyahat­lerini gerçekleştiriyor. Çünkü onların paketleri daha ekono­mik ve insanlar seyahat organi­zasyonu için vakit harcamak is­temiyor. Arama motorlarından kendileri için tarih olarak en uygun seçenekleri bulup alış­verişlerini yapıyorlar. Seyahat acenteleri aracılığıyla seya­hat etmek tüketicinin zararına olan bir şey değil, tam tersine yararına olan bir şey. Yeter ki seyahat acentesi ve tur opera­törlerini iyi seçelim.” diye ko­nuştu.

Yaklaşan turizm sezonu ön­cesi vatandaşları sahte acente ve sosyal medyadaki dolandı­rıcılık olaylarına karşı uyaran Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sah­te acente ve satışların da arttı­ğını söyledi.

Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan se­yahat acentelerinden alışve­riş yapmalarını tavsiye ediyo­rum. Web sitelerinden alışve­riş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var. Oraya tıklayınca eğer bizim sitemi­ze gelip acentenin yasal sicili­ni görüyorsa o acente yasal bir acentedir. Sosyal medya üze­rinden yapılan satışlar yasal değil. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılabilir fakat satışın web sitesi üzerinden gerçek­leşmesi lazım. Sosyal medya üzerinden satış gerçekleşiyor­sa oranın yasal bir acente olma ihtimali iyice azalıyor.”

“Bölge turizmle ayağa kalkar”

Firuz Bağlıkaya, deprem bölgesinin turizm ile ayağa kalkacağına inandıklarını ifa­de etti. Bağlakaya, “Deprem bölgesi toparlandıkça GAP turları da eski haline gelecek­tir. Turizm sadece ekonomik bir hareketlilik değil, aynı za­manda bir moral, motivas­yon vesilesidir. Turizmin iyi­leştirici özelliğinin deprem bölgelerinde faydalı olacağı­na inanıyorum. İlk yapılması gereken işlerden birisi de tu­rizmcilerin aktif hale getiril­mesidir” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir