Döviz işlemlerinde yeni düzenleme

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde uygulanan damga vergisi ve harç istisnasına ilişkin düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeyle, 28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin istisna hükümlerinde yapılan değişiklik tebliğe işlendi.

DETAYLAR NELER?

Bu kapsamda, kamu yatırımlarındaki uluslararası ihaleye çıkarılma şartına bağlı istisnanın kaldırılması ve bu değişikliğin Kanunun yayım tarihi olan 28 Aralık 2023’ten sonra çıkılan ihalelere uygulanması yönünde düzenleme yapıldı.

Buna göre, damga vergisi ve harç istisnası, yalnızca ülkeye döviz girişine hizmet eden yabancı para ile finanse edilen yatırımlar yönünden devam edecek.

Tebliğ, 28 Aralık 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığının aynı konudaki İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i de Resmi Gazete’de yayımlandı.

(EKONOMİ SERVİSİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir